องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้2,802
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,112
ทั้งหมด 114,141

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และลากจูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133
ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา 16.00 น.นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มอบหมายให้ นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว... [29 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์งดการเผาตอชังข้าวและฟางข้าว ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจง... [24 พฤศจิกายน 2566]
นาย วสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง นายสมศักดิ์ บุญประชม ส.ส.อุบลราชธานี เขต 10 พร้อมด้วยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล... [24 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบล / กลุ่มแม่บ้าน สตรี อสม.ตำบลโคกสะอาด /... [23 พฤศจิกายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทรศัพท์ : 09-2981-1857
สารจากนายก
บุคลากรภายใน
cast ปลัด อบต.
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
สารจากปลัด

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด