ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงาสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ คู่มือสำหรับบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 - สำนักปลัด อบต. - กองคลัง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กองช่าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงาสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ คู่มือสำหรับบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 - สำนักปลัด อบต. - กองคลัง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กองช่าง ../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงาสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ คู่มือสำหรับบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 - สำนักปลัด อบต. - กองคลัง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กองช่าง
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง ../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ - งานออกแบบ งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร - งานระบายน้ำ - งานจัดตกแต่งสถานที่ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ../add_file/ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานบริหารการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจัดการศึกษา - งานพลศึกษา - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อไฟล์ : บ้านโคกสะอาด เดิมชื่อบ้านโกรกกะแอก เป็นพื้นที่ของชาวไทยเขมร แต่ต่อมาได้มีประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และมาจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้บ้านโคกสะอาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภาษาที่พูด ได้แก่ ภาษไทย ลาว และเขมร ส่วย และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสะอาดได้แยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือบ้านโคกสะอาด หมูที่ 1,9,11,12 โดยใช้ชื่อบ้านโคกสะอาด เช่นเดิม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านโคกสะอาด เดิมชื่อบ้านโกรกกะแอก เป็นพื้นที่ของชาวไทยเขมร แต่ต่อมาได้มีประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และมาจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้บ้านโคกสะอาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภาษาที่พูด ได้แก่ ภาษไทย ลาว และเขมร ส่วย และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสะอาดได้แยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือบ้านโคกสะอาด หมูที่ 1,9,11,12 โดยใช้ชื่อบ้านโคกสะอาด เช่นเดิม ../add_file/บ้านโคกสะอาด เดิมชื่อบ้านโกรกกะแอก เป็นพื้นที่ของชาวไทยเขมร แต่ต่อมาได้มีประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และมาจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้บ้านโคกสะอาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภาษาที่พูด ได้แก่ ภาษไทย ลาว และเขมร ส่วย และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสะอาดได้แยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือบ้านโคกสะอาด หมูที่ 1,9,11,12 โดยใช้ชื่อบ้านโคกสะอาด เช่นเดิม
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอน้ำขุ่น 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 117 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นอื่น 4 ตำบล คือ ตำบลตาเกา ตำบลโซง ตำบลไพบูลย์ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาเกา ตำบลตาเกา ทิศใต้ ติดกับ บ้าน้อยตาหวาน ตำบลโซง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ทั้งหมด จำนวน 92.25 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 57,965 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบ 52,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ภูเขา 4,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นน้ำ 1,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 จำนวน หมู่บ้าน 12 หมู่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 จำนวน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูลปี 2563) จำนวนประชากรทั้งหมด 6,807 คน เป็นชาย 3,439 คน เป็นหญิง 3,368 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอน้ำขุ่น 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 117 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นอื่น 4 ตำบล คือ ตำบลตาเกา ตำบลโซง ตำบลไพบูลย์ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาเกา ตำบลตาเกา ทิศใต้ ติดกับ บ้าน้อยตาหวาน ตำบลโซง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ทั้งหมด จำนวน 92.25 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 57,965 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบ 52,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ภูเขา 4,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นน้ำ 1,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 จำนวน หมู่บ้าน 12 หมู่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 จำนวน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูลปี 2563) จำนวนประชากรทั้งหมด 6,807 คน เป็นชาย 3,439 คน เป็นหญิง 3,368 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอน้ำขุ่น 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 117 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นอื่น 4 ตำบล คือ ตำบลตาเกา ตำบลโซง ตำบลไพบูลย์ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาเกา ตำบลตาเกา ทิศใต้ ติดกับ บ้าน้อยตาหวาน ตำบลโซง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ทั้งหมด จำนวน 92.25 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 57,965 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบ 52,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ภูเขา 4,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นน้ำ 1,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 จำนวน หมู่บ้าน 12 หมู่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 จำนวน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูลปี 2563) จำนวนประชากรทั้งหมด 6,807 คน เป็นชาย 3,439 คน เป็นหญิง 3,368 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : อาชีพ - อาชีพรับจ้างทั่วไป 25 % - อาชีพเกษตรกร ทำนา ไร่ ทำสวน 70 % - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงแรม 1 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % 1.ปั้มน้ำมันบ้านโนนยาง 1 แห่ง 2.ปั้มน้ำมันบ้านตาโกย 1 แห่ง - ปั้มน้ำมันหลอด 6 แห่ง - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2-3 ลูกหิน 10 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ - อาชีพรับจ้างทั่วไป 25 % - อาชีพเกษตรกร ทำนา ไร่ ทำสวน 70 % - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงแรม 1 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % 1.ปั้มน้ำมันบ้านโนนยาง 1 แห่ง 2.ปั้มน้ำมันบ้านตาโกย 1 แห่ง - ปั้มน้ำมันหลอด 6 แห่ง - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2-3 ลูกหิน 10 แห่ง ../add_file/อาชีพ - อาชีพรับจ้างทั่วไป 25 % - อาชีพเกษตรกร ทำนา ไร่ ทำสวน 70 % - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงแรม 1 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % 1.ปั้มน้ำมันบ้านโนนยาง 1 แห่ง 2.ปั้มน้ำมันบ้านตาโกย 1 แห่ง - ปั้มน้ำมันหลอด 6 แห่ง - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2-3 ลูกหิน 10 แห่ง
ชื่อไฟล์ : การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนยาง 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สถาบัน และองค์กรทางศาสนา - วัด 7 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนยาง 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สถาบัน และองค์กรทางศาสนา - วัด 7 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง ../add_file/การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนยาง 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สถาบัน และองค์กรทางศาสนา - วัด 7 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง
ชื่อไฟล์ : สถิติจำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำขุ่น ตำบลโคกสะอาด พื้นที่ ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 โคกสะอาด 219 238 457 หมู่ที่ 2 นาเจริญ 108 98 206 หมู่ที่ 3 โนนสง่า 304 309 613 หมู่ที่ 4 ห้วยยาง 352 360 712 หมู่ที่ 5 โนนแสงเพชร 113 122 235 หมู่ที่ 6 โนนยาง 504 463 967 หมู่ที่ 7 ตาโกย 502 530 1,032 หมู่ที่ 8 โนนอุดม 427 411 838 หมู่ที่ 9 โคกสะอาด 189 183 372 หมู่ที่ 10 โนนทับทิม 321 300 621 หมู่ที่ 11 โคกสะอาด 216 222 438 หมู่ที่ 12 โคกสะอาด 169 153 322 ยอดรวมทั้งหมด 3,424 3,389 6,813 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถิติจำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำขุ่น ตำบลโคกสะอาด พื้นที่ ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 โคกสะอาด 219 238 457 หมู่ที่ 2 นาเจริญ 108 98 206 หมู่ที่ 3 โนนสง่า 304 309 613 หมู่ที่ 4 ห้วยยาง 352 360 712 หมู่ที่ 5 โนนแสงเพชร 113 122 235 หมู่ที่ 6 โนนยาง 504 463 967 หมู่ที่ 7 ตาโกย 502 530 1,032 หมู่ที่ 8 โนนอุดม 427 411 838 หมู่ที่ 9 โคกสะอาด 189 183 372 หมู่ที่ 10 โนนทับทิม 321 300 621 หมู่ที่ 11 โคกสะอาด 216 222 438 หมู่ที่ 12 โคกสะอาด 169 153 322 ยอดรวมทั้งหมด 3,424 3,389 6,813 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564 ../add_file/ สถิติจำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำขุ่น ตำบลโคกสะอาด พื้นที่ ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 โคกสะอาด 219 238 457 หมู่ที่ 2 นาเจริญ 108 98 206 หมู่ที่ 3 โนนสง่า 304 309 613 หมู่ที่ 4 ห้วยยาง 352 360 712 หมู่ที่ 5 โนนแสงเพชร 113 122 235 หมู่ที่ 6 โนนยาง 504 463 967 หมู่ที่ 7 ตาโกย 502 530 1,032 หมู่ที่ 8 โนนอุดม 427 411 838 หมู่ที่ 9 โคกสะอาด 189 183 372 หมู่ที่ 10 โนนทับทิม 321 300 621 หมู่ที่ 11 โคกสะอาด 216 222 438 หมู่ที่ 12 โคกสะอาด 169 153 322 ยอดรวมทั้งหมด 3,424 3,389 6,813 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย ../add_file/นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย
ชื่อไฟล์ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย ../add_file/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ : 0-4595-0119 โทรสาร : E-mail : Saraban_6343303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.koksaard-numkhun.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ : 0-4595-0119 โทรสาร : E-mail : Saraban_6343303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.koksaard-numkhun.go.th ../add_file/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ : 0-4595-0119 โทรสาร : E-mail : Saraban_6343303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.koksaard-numkhun.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : ๐-๔๕๓๑-๘๘๙๕ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : ๐-๔๕๓๑-๘๘๙๕ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ ../add_file/โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : ๐-๔๕๓๑-๘๘๙๕ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
ชื่อไฟล์ : เปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4595-0119 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4595-0119 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ ../add_file/เปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4595-0119 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประเพณีชาวตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในชุมชนหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายเขมร ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นประเพณีแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรม ลูกหลานครอบครัวและเครือญาติพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงรักความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประเพณีชาวตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในชุมชนหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายเขมร ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นประเพณีแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรม ลูกหลานครอบครัวและเครือญาติพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงรักความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน ../add_file/ประเพณีชาวตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในชุมชนหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายเขมร ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นประเพณีแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรม ลูกหลานครอบครัวและเครือญาติพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงรักความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588 ../add_file/สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21 - 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) อ่านต่อ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน พฤศจิกายม 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือให้สิทธิประโยขน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน พฤศจิกายม 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือให้สิทธิประโยขน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน พฤศจิกายม 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือให้สิทธิประโยขน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.koksaard-numkhun.go.th/index/add_file/6EuV2DqFri35429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำขอที่ 8 เมษายน 65 ที่ 1003 รายการที่คงค้าง 3 , 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำขอที่ 8 เมษายน 65 ที่ 1003 รายการที่คงค้าง 3 , 4 ../add_file/คำขอที่ 8 เมษายน 65 ที่ 1003 รายการที่คงค้าง 3 , 4
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องคืการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รับสมัครกลุ่มเยาวชน ประชาชนตำบลโคกสะอาด ที่ประสงค์จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องคืการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รับสมัครกลุ่มเยาวชน ประชาชนตำบลโคกสะอาด ที่ประสงค์จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ ../add_file/องคืการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รับสมัครกลุ่มเยาวชน ประชาชนตำบลโคกสะอาด ที่ประสงค์จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : AquGTOPTue21053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี พ.ศ. 2564 การที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 99% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง 7%เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว3458 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยายนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการสวมหมวกนิรภัย 3. เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี พ.ศ. 2564 การที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 99% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง 7%เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว3458 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยายนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการสวมหมวกนิรภัย 3. เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก ../add_file/รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี พ.ศ. 2564 การที่เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 99% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังเผยว่า มีเด็กไทยเพียง 7%เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก และจะสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน และการสาธิตใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลาง ส่วนครูและผู้ปกครองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และหวังจะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กไทยจากอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว3458 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยายนต์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการสวมหมวกนิรภัย 3. เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียน อบต โคกสะอาด เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อ้างถึง การขุดลอกคูน้ำ ใน ม 11 ต โคกสะอาด ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rukyim.p@gmail.com 1สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 2ระยะเวลาดำเนินการโครงการ กรรมการ 3รายชื่อผู้คุมงาน ตรวจงาน ผู้สังเกตุการณ์ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในระยะเวลาอันควรต่อไป ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน อบต โคกสะอาด เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อ้างถึง การขุดลอกคูน้ำ ใน ม 11 ต โคกสะอาด ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rukyim.p@gmail.com 1สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 2ระยะเวลาดำเนินการโครงการ กรรมการ 3รายชื่อผู้คุมงาน ตรวจงาน ผู้สังเกตุการณ์ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในระยะเวลาอันควรต่อไป ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ ../add_file/เรียน อบต โคกสะอาด เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อ้างถึง การขุดลอกคูน้ำ ใน ม 11 ต โคกสะอาด ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rukyim.p@gmail.com 1สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 2ระยะเวลาดำเนินการโครงการ กรรมการ 3รายชื่อผู้คุมงาน ตรวจงาน ผู้สังเกตุการณ์ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในระยะเวลาอันควรต่อไป ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เรียน อบต โคกสะอาด ด้วยข้าพเจ้าประชาชน ประสงค์ขอสำเนาสัญญาว่าจ้าง รายละเอียดโครงการ ผู้เสนอราคา ผู้คุ้มงาน ตรวจงาน งานก่อสร้าง ใส่ท่อ ทำถนน บริเวณไกล้เคียง บ้านเลขที่ 95 ม 11 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเดือน กค 65 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ในระยะเวลาอันควร เพราะเข้าใจว่า มีข้อมูลก่อนดำเนินการแล้ว ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ 0877467482 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เรียน อบต โคกสะอาด ด้วยข้าพเจ้าประชาชน ประสงค์ขอสำเนาสัญญาว่าจ้าง รายละเอียดโครงการ ผู้เสนอราคา ผู้คุ้มงาน ตรวจงาน งานก่อสร้าง ใส่ท่อ ทำถนน บริเวณไกล้เคียง บ้านเลขที่ 95 ม 11 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเดือน กค 65 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ในระยะเวลาอันควร เพราะเข้าใจว่า มีข้อมูลก่อนดำเนินการแล้ว ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ 0877467482 ../add_file/เรื่อง ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เรียน อบต โคกสะอาด ด้วยข้าพเจ้าประชาชน ประสงค์ขอสำเนาสัญญาว่าจ้าง รายละเอียดโครงการ ผู้เสนอราคา ผู้คุ้มงาน ตรวจงาน งานก่อสร้าง ใส่ท่อ ทำถนน บริเวณไกล้เคียง บ้านเลขที่ 95 ม 11 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเดือน กค 65 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ในระยะเวลาอันควร เพราะเข้าใจว่า มีข้อมูลก่อนดำเนินการแล้ว ขอแสดงความนับถือ วิชัย เปลี่ยนขำ 0877467482
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09.00 น.คณะบริหารและพนักงาน อบต.โคกสะอาดร่วมด้วยประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่ 1-12 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสะอาด (การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้า)เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สถานที่จัดอบรม ณ หอประชุม อบต.โคกสะอาด วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 09.00 น.คณะบริหารและพนักงาน อบต.โคกสะอาดร่วมด้วยประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่ 1-12 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสะอาด (การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้า)เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สถานที่จัดอบรม ณ หอประชุม อบต.โคกสะอาด วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ../add_file/09.00 น.คณะบริหารและพนักงาน อบต.โคกสะอาดร่วมด้วยประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่ 1-12 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสะอาด (การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้า)เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สถานที่จัดอบรม ณ หอประชุม อบต.โคกสะอาด วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 ก.ค. 2565 นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ด้วย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๒๑๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒ กองกำลังสุรนารี เข้าดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุนชนเข็มแข็งสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดและตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะ ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลัง ตำบลโคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 ก.ค. 2565 นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ด้วย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๒๑๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒ กองกำลังสุรนารี เข้าดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุนชนเข็มแข็งสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดและตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะ ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลัง ตำบลโคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ../add_file/วันที่ 21 ก.ค. 2565 นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ด้วย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๒๑๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒ กองกำลังสุรนารี เข้าดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุนชนเข็มแข็งสู่ความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดและตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะ ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลัง ตำบลโคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 ก.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย ท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ และพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาถนนสายหลักสายรอง บนถนนเส้นบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 11 ไปบ้านห้วยยางหมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 ก.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย ท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ และพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาถนนสายหลักสายรอง บนถนนเส้นบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 11 ไปบ้านห้วยยางหมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ../add_file/วันที่ 26 ก.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย ท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ และพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาถนนสายหลักสายรอง บนถนนเส้นบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 11 ไปบ้านห้วยยางหมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์ ../add_file/เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์
ชื่อไฟล์ : เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์บ้านตาโกย (ป่าช้า) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์บ้านตาโกย (ป่าช้า) ../add_file/เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนายกและคณะพนักงาน อบต.โคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่สาธารณะประโยชน์บ้านตาโกย (ป่าช้า)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส สุจริตและลดปัญหาการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส สุจริตและลดปัญหาการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ../add_file/ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส สุจริตและลดปัญหาการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรู วางกระสอบทรายกั้นทางน้ำไม่ให้เข้าบ้านเรือนของชาวบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 12 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรู วางกระสอบทรายกั้นทางน้ำไม่ให้เข้าบ้านเรือนของชาวบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 12 ../add_file/วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรู วางกระสอบทรายกั้นทางน้ำไม่ให้เข้าบ้านเรือนของชาวบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 12
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ยืมเงินทุนในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กองทุน กลุ่มปลูกมันสำประหลังบ้านโคกสะอาด หมู่ 9 และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่โนนยาง พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่อบ 0023.3/ว5136 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด การจัดตั้งศูนย์บำบัด และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม * ด้านการป้องกันยาเสพติด * ด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมแต่งตั้งคำสั่งประจำศูนย์ฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ยืมเงินทุนในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กองทุน กลุ่มปลูกมันสำประหลังบ้านโคกสะอาด หมู่ 9 และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่โนนยาง พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่อบ 0023.3/ว5136 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด การจัดตั้งศูนย์บำบัด และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม * ด้านการป้องกันยาเสพติด * ด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมแต่งตั้งคำสั่งประจำศูนย์ฯ ../add_file/ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ยืมเงินทุนในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กองทุน กลุ่มปลูกมันสำประหลังบ้านโคกสะอาด หมู่ 9 และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่โนนยาง พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่อบ 0023.3/ว5136 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด การจัดตั้งศูนย์บำบัด และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม * ด้านการป้องกันยาเสพติด * ด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมแต่งตั้งคำสั่งประจำศูนย์ฯ
ชื่อไฟล์ : เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 ../add_file/เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 ../add_file/เวลา 09 .00 นาฬิกา นายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริหารจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ในเวทีการประชุมคณะกรรมบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ../add_file/ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 ../add_file/ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 ../add_file/ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ../add_file/รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ../add_file/รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ดูหนังออนไลน์ Full HD ดูหนังฟรี ไม่สะดุด เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี เราได้รวบรวมหนังทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หนังฝรั่ง หนังจีน หนังเกาหลี หนังไทย หรือจะเป็นหนังอินเดีย คุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ด้วยตัวเลือกความคมชัด 1080p ที่ไม่มีเว็บใหนกล้าทำ จึงทำให้เราเป็นที่ 1 เว็บดูหนังที่ชัดที่สุดในประเทศ ณ ขณะนี้ นอกจากนั้นเว็บเราก็ยังเสาะหาหนังเก่าที่ไม่มีใครมี และ ลงหนังใหม่ใหม่ให้ไวกว่าใคร ทุกวันทีมงานทุกคนเสาะหาหนังคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีหนังใหม่ๆ มาอัพเดตให้ชมก่อนที่อื่น ดูหนังไม่มีโฆษณาวิดีโอคั่นก่อนดู เบื่อบ้างมั้ยที่ต้องกดข้ามวิดีโอโฆษณาก่อนดูหนังที่ชอบ ที่นี่เราไม่ทำอย่างนั้น จะดูหนังให้สนุกทั้งที นอกจากจะต้องดูได้ชัดเต็มตาแล้ว ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นให้หมดความสนุกด้วย เราเข้าใจคอดูหนังทุกคน เพราะเราไม่ใช่แค่นำหนังมาลงเพื่อให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกเท่านั้น เราได้ Research หาสิ่งที่คน ดูหนังออนไลน์ ชอบหรือไม่ชอบอะไร และการดูหนังอย่างสนุกอย่างแท้จริง ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นในระหว่างดูหนังด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดูหนังออนไลน์ Full HD ดูหนังฟรี ไม่สะดุด เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี เราได้รวบรวมหนังทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หนังฝรั่ง หนังจีน หนังเกาหลี หนังไทย หรือจะเป็นหนังอินเดีย คุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ด้วยตัวเลือกความคมชัด 1080p ที่ไม่มีเว็บใหนกล้าทำ จึงทำให้เราเป็นที่ 1 เว็บดูหนังที่ชัดที่สุดในประเทศ ณ ขณะนี้ นอกจากนั้นเว็บเราก็ยังเสาะหาหนังเก่าที่ไม่มีใครมี และ ลงหนังใหม่ใหม่ให้ไวกว่าใคร ทุกวันทีมงานทุกคนเสาะหาหนังคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีหนังใหม่ๆ มาอัพเดตให้ชมก่อนที่อื่น ดูหนังไม่มีโฆษณาวิดีโอคั่นก่อนดู เบื่อบ้างมั้ยที่ต้องกดข้ามวิดีโอโฆษณาก่อนดูหนังที่ชอบ ที่นี่เราไม่ทำอย่างนั้น จะดูหนังให้สนุกทั้งที นอกจากจะต้องดูได้ชัดเต็มตาแล้ว ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นให้หมดความสนุกด้วย เราเข้าใจคอดูหนังทุกคน เพราะเราไม่ใช่แค่นำหนังมาลงเพื่อให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกเท่านั้น เราได้ Research หาสิ่งที่คน ดูหนังออนไลน์ ชอบหรือไม่ชอบอะไร และการดูหนังอย่างสนุกอย่างแท้จริง ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นในระหว่างดูหนังด้วย ../add_file/ดูหนังออนไลน์ Full HD ดูหนังฟรี ไม่สะดุด เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี เราได้รวบรวมหนังทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หนังฝรั่ง หนังจีน หนังเกาหลี หนังไทย หรือจะเป็นหนังอินเดีย คุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ด้วยตัวเลือกความคมชัด 1080p ที่ไม่มีเว็บใหนกล้าทำ จึงทำให้เราเป็นที่ 1 เว็บดูหนังที่ชัดที่สุดในประเทศ ณ ขณะนี้ นอกจากนั้นเว็บเราก็ยังเสาะหาหนังเก่าที่ไม่มีใครมี และ ลงหนังใหม่ใหม่ให้ไวกว่าใคร ทุกวันทีมงานทุกคนเสาะหาหนังคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีหนังใหม่ๆ มาอัพเดตให้ชมก่อนที่อื่น ดูหนังไม่มีโฆษณาวิดีโอคั่นก่อนดู เบื่อบ้างมั้ยที่ต้องกดข้ามวิดีโอโฆษณาก่อนดูหนังที่ชอบ ที่นี่เราไม่ทำอย่างนั้น จะดูหนังให้สนุกทั้งที นอกจากจะต้องดูได้ชัดเต็มตาแล้ว ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นให้หมดความสนุกด้วย เราเข้าใจคอดูหนังทุกคน เพราะเราไม่ใช่แค่นำหนังมาลงเพื่อให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกเท่านั้น เราได้ Research หาสิ่งที่คน ดูหนังออนไลน์ ชอบหรือไม่ชอบอะไร และการดูหนังอย่างสนุกอย่างแท้จริง ต้องไม่มีโฆษณามาคั่นในระหว่างดูหนังด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรม อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรม อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรม อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 16 พ.ย. 2565 ร่วมกิจกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์อำเภอน้ำขุ่น จัดหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ ../add_file/วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ ../add_file/วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นำโดยท่านนายกชัยชนะ อรจันทร์ รองนายกฯ เลขานายก ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน การทำงานราบรื่นตลอดปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโนนสง่า ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนสง่า และวัดบ้านตาโกย ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 8 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโนนยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 21 / 12 / 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดยท่านนายก รองนายก เลขานายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการทุกส่วน ครู นักเรียน ชาวบ้านโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : ขยะเปียก เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ้านมากที่สุด เพราะหากจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาได้ วันนี้บ้านไหนที่อยากจัดการกับขยะเปียกเจ้าปัญหาให้สิ้นซาก เรามีวิธีง่าย ๆ มาฝากกัน โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้รู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี บอกว่า การจัดการขยะนั้นต้องเริ่มแยกขยะตัวร้ายอย่างขยะเปียกออกจากขยะทั้งหมดก่อน ซึ่งขยะประเภทนี้ หากหมักหมมไว้นานโดยไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธี นอกจากจะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้ว ยังทำให้ขยะชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันสกปรก และไม่สามารถเข้าสู่การบวนการรีไซเคิลได้สำหรับการจัดการกับขยะเปียกนั้น กูรูท่านนี้ บอกว่า มีอยู่ 2 วิธี คือ เศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า เช่น กระดูกไก่ ก้างปลา น้ำแกง สับบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนเศษอาหารที่บูดเน่าแล้วเหลือพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ เศษผัก หรือเศษใบไม้ สับ บด และป่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาเป็นจุลินทรีย์หมักทำปุ๋ยได้ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ หรือทำปุ๋ยนั้น ดร.สมไทย เผยว่า การหมักเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะเปียกแล้ว ยังได้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย แต่ก่อนอื่นทุกบ้านต้องมีถังหมักประจำบ้านเสียก่อน ซึ่งมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้ 1. ถังทำจาก ถังสีเก่าเหลือใช้ขนาด 20 ลิตร 2. เจาะรูตัวถังด้านล่างใส่ก๊อกน้ำพลาสติก เพื่อใช้เปิดปิดน้ำหมัก 3. ฝาด้านบนเจาะรู สำหรับให้ออกซิเจนถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 4. ใช้ตะกร้าพลาสติกวางลงไป ให้ช่องว่างระหว่างก้นตะกร้ากับพื้นถังห่างกันประมาณ 5 ซม. เพื่อให้น้ำแกงตกอยู่ด้านล่าง สำหรับเป็นปุ๋ยน้ำ แยกออกจากด้านบน เป็นกากย่อยสลายเคล็ดวิธีกำจัด ขยะเปียก ในบ้านให้สิ้นซากขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก ส่วนวิธีการจัดการเศษอาหารด้วยถังหมักประจำบ้านนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เศษอาหาร 40 เปอร์เซ็นต์ เศษใบไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และจุลินทรีย์ EM 200 ซีซี.ผสมน้ำ 2 ลิตร ขั้นตอนการทำ 1. นำส่วนผสมต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกัน (เศษอาหาร ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้สับ หรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และจุลินทรีย์ EM ผสมให้เข้ากัน (ใส่ลงในถังหมัก) พลิกทุก ๆ 2 วัน 2. ใช้ฝาถังที่มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้ออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวก เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย เปิดวาล์วรวบรวมน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ระยะการบ่มหมัก 3 สัปดาห์ (21 วัน) สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก 4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม เนื่องจากคุณสมบัติจุลินทรีย์ EM จะเติบโต และทำงานได้ดีในที่ร่ม เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ส่งกลิ่นเหม็น และทำการย่อยสลายขยะในอุณหภูมิที่ออกซิเจนถ่ายเทได้ดี ถ้านำออกไปตากแดด เกิดความร้อน จุลินทรีย์จะตาย ทำให้ขยะที่ต้องการหมักเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทีนี้ "ขยะเปียก" เจ้าปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แถมยังได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ขยะเปียกเท่านั้นที่จะต้องจัดการอย่างถูกวิธี ขยะอื่น ๆ ต้องคัดแยกให้ตรงตามประเภทด้วย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อให้ร้านค้าที่รับซื้อ หรือส่งให้หน่วยงานที่จะดำเนินการบำบัดก็ตาม ที่สำคัญ การคัดแยกขยะต้องย่อส่วน และจัดระเบียบขยะไม่ให้เกะกะ หรือกินพื้นที่ ด้วยการมัดให้เป็นระเบียบ ทุบให้แบน ตัดให้สั้น หรือบรรจุเป็นหีบห่อ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และการขนย้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยะเปียก เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ้านมากที่สุด เพราะหากจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาได้ วันนี้บ้านไหนที่อยากจัดการกับขยะเปียกเจ้าปัญหาให้สิ้นซาก เรามีวิธีง่าย ๆ มาฝากกัน โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้รู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี บอกว่า การจัดการขยะนั้นต้องเริ่มแยกขยะตัวร้ายอย่างขยะเปียกออกจากขยะทั้งหมดก่อน ซึ่งขยะประเภทนี้ หากหมักหมมไว้นานโดยไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธี นอกจากจะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้ว ยังทำให้ขยะชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันสกปรก และไม่สามารถเข้าสู่การบวนการรีไซเคิลได้สำหรับการจัดการกับขยะเปียกนั้น กูรูท่านนี้ บอกว่า มีอยู่ 2 วิธี คือ เศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า เช่น กระดูกไก่ ก้างปลา น้ำแกง สับบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนเศษอาหารที่บูดเน่าแล้วเหลือพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ เศษผัก หรือเศษใบไม้ สับ บด และป่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาเป็นจุลินทรีย์หมักทำปุ๋ยได้ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ หรือทำปุ๋ยนั้น ดร.สมไทย เผยว่า การหมักเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะเปียกแล้ว ยังได้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย แต่ก่อนอื่นทุกบ้านต้องมีถังหมักประจำบ้านเสียก่อน ซึ่งมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้ 1. ถังทำจาก ถังสีเก่าเหลือใช้ขนาด 20 ลิตร 2. เจาะรูตัวถังด้านล่างใส่ก๊อกน้ำพลาสติก เพื่อใช้เปิดปิดน้ำหมัก 3. ฝาด้านบนเจาะรู สำหรับให้ออกซิเจนถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 4. ใช้ตะกร้าพลาสติกวางลงไป ให้ช่องว่างระหว่างก้นตะกร้ากับพื้นถังห่างกันประมาณ 5 ซม. เพื่อให้น้ำแกงตกอยู่ด้านล่าง สำหรับเป็นปุ๋ยน้ำ แยกออกจากด้านบน เป็นกากย่อยสลายเคล็ดวิธีกำจัด ขยะเปียก ในบ้านให้สิ้นซากขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก ส่วนวิธีการจัดการเศษอาหารด้วยถังหมักประจำบ้านนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เศษอาหาร 40 เปอร์เซ็นต์ เศษใบไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และจุลินทรีย์ EM 200 ซีซี.ผสมน้ำ 2 ลิตร ขั้นตอนการทำ 1. นำส่วนผสมต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกัน (เศษอาหาร ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้สับ หรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และจุลินทรีย์ EM ผสมให้เข้ากัน (ใส่ลงในถังหมัก) พลิกทุก ๆ 2 วัน 2. ใช้ฝาถังที่มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้ออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวก เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย เปิดวาล์วรวบรวมน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ระยะการบ่มหมัก 3 สัปดาห์ (21 วัน) สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก 4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม เนื่องจากคุณสมบัติจุลินทรีย์ EM จะเติบโต และทำงานได้ดีในที่ร่ม เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ส่งกลิ่นเหม็น และทำการย่อยสลายขยะในอุณหภูมิที่ออกซิเจนถ่ายเทได้ดี ถ้านำออกไปตากแดด เกิดความร้อน จุลินทรีย์จะตาย ทำให้ขยะที่ต้องการหมักเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทีนี้ "ขยะเปียก" เจ้าปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แถมยังได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ขยะเปียกเท่านั้นที่จะต้องจัดการอย่างถูกวิธี ขยะอื่น ๆ ต้องคัดแยกให้ตรงตามประเภทด้วย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อให้ร้านค้าที่รับซื้อ หรือส่งให้หน่วยงานที่จะดำเนินการบำบัดก็ตาม ที่สำคัญ การคัดแยกขยะต้องย่อส่วน และจัดระเบียบขยะไม่ให้เกะกะ หรือกินพื้นที่ ด้วยการมัดให้เป็นระเบียบ ทุบให้แบน ตัดให้สั้น หรือบรรจุเป็นหีบห่อ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และการขนย้าย ../add_file/ขยะเปียก เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ้านมากที่สุด เพราะหากจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมาได้ วันนี้บ้านไหนที่อยากจัดการกับขยะเปียกเจ้าปัญหาให้สิ้นซาก เรามีวิธีง่าย ๆ มาฝากกัน โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้รู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี บอกว่า การจัดการขยะนั้นต้องเริ่มแยกขยะตัวร้ายอย่างขยะเปียกออกจากขยะทั้งหมดก่อน ซึ่งขยะประเภทนี้ หากหมักหมมไว้นานโดยไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธี นอกจากจะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้ว ยังทำให้ขยะชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันสกปรก และไม่สามารถเข้าสู่การบวนการรีไซเคิลได้สำหรับการจัดการกับขยะเปียกนั้น กูรูท่านนี้ บอกว่า มีอยู่ 2 วิธี คือ เศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า เช่น กระดูกไก่ ก้างปลา น้ำแกง สับบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนเศษอาหารที่บูดเน่าแล้วเหลือพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ เศษผัก หรือเศษใบไม้ สับ บด และป่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาเป็นจุลินทรีย์หมักทำปุ๋ยได้ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ หรือทำปุ๋ยนั้น ดร.สมไทย เผยว่า การหมักเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะเปียกแล้ว ยังได้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย แต่ก่อนอื่นทุกบ้านต้องมีถังหมักประจำบ้านเสียก่อน ซึ่งมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้ 1. ถังทำจาก ถังสีเก่าเหลือใช้ขนาด 20 ลิตร 2. เจาะรูตัวถังด้านล่างใส่ก๊อกน้ำพลาสติก เพื่อใช้เปิดปิดน้ำหมัก 3. ฝาด้านบนเจาะรู สำหรับให้ออกซิเจนถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 4. ใช้ตะกร้าพลาสติกวางลงไป ให้ช่องว่างระหว่างก้นตะกร้ากับพื้นถังห่างกันประมาณ 5 ซม. เพื่อให้น้ำแกงตกอยู่ด้านล่าง สำหรับเป็นปุ๋ยน้ำ แยกออกจากด้านบน เป็นกากย่อยสลายเคล็ดวิธีกำจัด ขยะเปียก ในบ้านให้สิ้นซากขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก ส่วนวิธีการจัดการเศษอาหารด้วยถังหมักประจำบ้านนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เศษอาหาร 40 เปอร์เซ็นต์ เศษใบไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และจุลินทรีย์ EM 200 ซีซี.ผสมน้ำ 2 ลิตร ขั้นตอนการทำ 1. นำส่วนผสมต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกัน (เศษอาหาร ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้สับ หรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และจุลินทรีย์ EM ผสมให้เข้ากัน (ใส่ลงในถังหมัก) พลิกทุก ๆ 2 วัน 2. ใช้ฝาถังที่มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้ออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวก เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย เปิดวาล์วรวบรวมน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ระยะการบ่มหมัก 3 สัปดาห์ (21 วัน) สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก 4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม เนื่องจากคุณสมบัติจุลินทรีย์ EM จะเติบโต และทำงานได้ดีในที่ร่ม เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ส่งกลิ่นเหม็น และทำการย่อยสลายขยะในอุณหภูมิที่ออกซิเจนถ่ายเทได้ดี ถ้านำออกไปตากแดด เกิดความร้อน จุลินทรีย์จะตาย ทำให้ขยะที่ต้องการหมักเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทีนี้ "ขยะเปียก" เจ้าปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แถมยังได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ขยะเปียกเท่านั้นที่จะต้องจัดการอย่างถูกวิธี ขยะอื่น ๆ ต้องคัดแยกให้ตรงตามประเภทด้วย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อให้ร้านค้าที่รับซื้อ หรือส่งให้หน่วยงานที่จะดำเนินการบำบัดก็ตาม ที่สำคัญ การคัดแยกขยะต้องย่อส่วน และจัดระเบียบขยะไม่ให้เกะกะ หรือกินพื้นที่ ด้วยการมัดให้เป็นระเบียบ ทุบให้แบน ตัดให้สั้น หรือบรรจุเป็นหีบห่อ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และการขนย้าย
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามวันเวลาที่กำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามวันเวลาที่กำหนด ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามวันเวลาที่กำหนด
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอต้อนรับนายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่น ออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน/ติดตามงาน และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น และมอบผ้าห่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่นค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอต้อนรับนายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่น ออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน/ติดตามงาน และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น และมอบผ้าห่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่นค่ะ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำโดย นางนิรมล พรมะลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอต้อนรับนายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่น ออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน/ติดตามงาน และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น และมอบผ้าห่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่นค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ../add_file/การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ../add_file/ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ 1. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง 1. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ติดต่อราชการ 4. ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 6. บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ 1. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง 1. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ติดต่อราชการ 4. ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 6. บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ../add_file/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ 1. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง 1. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ติดต่อราชการ 4. ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 6. บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต้อนรับ ผอ.กองคลัง นางสาวชญานุช สว่างภพ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต้อนรับ ผอ.กองคลัง นางสาวชญานุช สว่างภพ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่" ../add_file/"วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต้อนรับ ผอ.กองคลัง นางสาวชญานุช สว่างภพ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่15 เม.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยท่านชัยชนะ อรจันทร์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะอาดร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชน ม.12 ตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่15 เม.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยท่านชัยชนะ อรจันทร์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะอาดร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชน ม.12 ตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ../add_file/วันที่15 เม.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยท่านชัยชนะ อรจันทร์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะอาดร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชน ม.12 ตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ../add_file/เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ../add_file/รายงานสรุปผลร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 ../add_file/เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) ../add_file/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก))
ชื่อไฟล์ : ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)) ../add_file/ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก))
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ../add_file/หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : ลดการเผาฟางข้าวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร ลดภาวะโลกร้อน ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย อยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวประเทศไทยนับ ได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของโลกและยังเป็ นประเทศหลักในการปลูกข้าวเพื่อการส่งออกอันดับต้นๆของโลกมาถึง วันนี้นอกจากความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและการส่งออกแล้วประเทศไทยยังต้องมีความรับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงข้าวจํานวนมหาศาลที่ประเทศไทยผลิต ออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้นส่วนที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวคือ “ฟางข้าว” จํานวนมหาศาลเช่นกันโดยฟางข้าวที่ได้หลังจากปลูกข้าวนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเท่าที่ควร และเลือกใช้วิธี “เผาทําลาย” ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมากนับเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรนิยมเผาฟางข้าวจะเริ่มหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปและการไถพรวนดินจะทําในเดือนเมษายนต่อจากนั้นจะหว่านข้าวก่อนเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเข้าฤดูฝนฝนจะตกและทําให้ต้นข้าวงอกใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวอีกทีต้นเดือนธันวาคมไปถึงต้นเดือนมกราคม ทําให้ต้นข้าวอ่อนแอและไม่ เจริญงอกงามเท่าที่ควร ถ้าไถกลบฟางก็จะมีปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก และเจริญเติบโตไม่ดี หากไม่ใช้วิธีการเผาฟางข้าว วิธีการไถกลบเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่วิธีการนี้ต้องอาศัยเวลาในการย่อยสลายเพื่อให้ อินทรีย์วัตถุในดินได้ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และเกิดแร่ธาตุอาหารในดินสําหรับการปลูกข้าวครั้งใหม่ได้ ถ้าการย่อยสลายฟางข้าวไม่สมบูรณ์และเริ่มการปลูกข้าวครั้งใหม่ทันที ข้าวจะไม่โตและตายในที่สุด ดังนั้นการมี เครื่องจักรกล รถไถที่มีประสิทธิภาพในการไถกลบตอซังนับเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการไถกลบตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงสร้างดินมีความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใส่ปุ๋ยหมักมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยใน การยอยสลายได้เร็วขึ้นการใส่นํ้าสกัดชีวภาพมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น 2.การเพิ่มมูลค่าจากการหาประโยชน์จากฟางข้าวน่าจะเป็นแรงจูงใจหลักให้เกษตรกรในการสร้างรายได้ฟางข้าวนั้นมีประโยชน์มากมายเช่น นําไปเลี้ยงสัตว์ คลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื้น ใช้ในการเพาะเห็ดปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆนําเอาฟางข้างไปใช้เป็นชีวมวลทางเลือกเสริมเชื้อเพลิงจําพวกแกลบและกากอ้อยที่โรงงานนํ้าตาลและโรงสีข้าวมีความต้องการสูงและราคาเริ่มสูงขึ้นหรือทําเป็นนํ้ามัน ชีวภาพ Bio oil อีกด้วย *****มาช่วยกันรณรงค์ช่วยกันลดการเผาตอซังข้าวเปลี่ยนมาเป็นไถกลบกันดีกว่าค่ะ***** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลดการเผาฟางข้าวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร ลดภาวะโลกร้อน ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย อยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวประเทศไทยนับ ได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของโลกและยังเป็ นประเทศหลักในการปลูกข้าวเพื่อการส่งออกอันดับต้นๆของโลกมาถึง วันนี้นอกจากความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและการส่งออกแล้วประเทศไทยยังต้องมีความรับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงข้าวจํานวนมหาศาลที่ประเทศไทยผลิต ออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้นส่วนที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวคือ “ฟางข้าว” จํานวนมหาศาลเช่นกันโดยฟางข้าวที่ได้หลังจากปลูกข้าวนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเท่าที่ควร และเลือกใช้วิธี “เผาทําลาย” ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมากนับเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรนิยมเผาฟางข้าวจะเริ่มหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปและการไถพรวนดินจะทําในเดือนเมษายนต่อจากนั้นจะหว่านข้าวก่อนเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเข้าฤดูฝนฝนจะตกและทําให้ต้นข้าวงอกใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวอีกทีต้นเดือนธันวาคมไปถึงต้นเดือนมกราคม ทําให้ต้นข้าวอ่อนแอและไม่ เจริญงอกงามเท่าที่ควร ถ้าไถกลบฟางก็จะมีปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก และเจริญเติบโตไม่ดี หากไม่ใช้วิธีการเผาฟางข้าว วิธีการไถกลบเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่วิธีการนี้ต้องอาศัยเวลาในการย่อยสลายเพื่อให้ อินทรีย์วัตถุในดินได้ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และเกิดแร่ธาตุอาหารในดินสําหรับการปลูกข้าวครั้งใหม่ได้ ถ้าการย่อยสลายฟางข้าวไม่สมบูรณ์และเริ่มการปลูกข้าวครั้งใหม่ทันที ข้าวจะไม่โตและตายในที่สุด ดังนั้นการมี เครื่องจักรกล รถไถที่มีประสิทธิภาพในการไถกลบตอซังนับเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการไถกลบตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงสร้างดินมีความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใส่ปุ๋ยหมักมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยใน การยอยสลายได้เร็วขึ้นการใส่นํ้าสกัดชีวภาพมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น 2.การเพิ่มมูลค่าจากการหาประโยชน์จากฟางข้าวน่าจะเป็นแรงจูงใจหลักให้เกษตรกรในการสร้างรายได้ฟางข้าวนั้นมีประโยชน์มากมายเช่น นําไปเลี้ยงสัตว์ คลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื้น ใช้ในการเพาะเห็ดปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆนําเอาฟางข้างไปใช้เป็นชีวมวลทางเลือกเสริมเชื้อเพลิงจําพวกแกลบและกากอ้อยที่โรงงานนํ้าตาลและโรงสีข้าวมีความต้องการสูงและราคาเริ่มสูงขึ้นหรือทําเป็นนํ้ามัน ชีวภาพ Bio oil อีกด้วย *****มาช่วยกันรณรงค์ช่วยกันลดการเผาตอซังข้าวเปลี่ยนมาเป็นไถกลบกันดีกว่าค่ะ***** ../add_file/ลดการเผาฟางข้าวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร ลดภาวะโลกร้อน ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย อยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวประเทศไทยนับ ได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของโลกและยังเป็ นประเทศหลักในการปลูกข้าวเพื่อการส่งออกอันดับต้นๆของโลกมาถึง วันนี้นอกจากความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและการส่งออกแล้วประเทศไทยยังต้องมีความรับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงข้าวจํานวนมหาศาลที่ประเทศไทยผลิต ออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้นส่วนที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวคือ “ฟางข้าว” จํานวนมหาศาลเช่นกันโดยฟางข้าวที่ได้หลังจากปลูกข้าวนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเท่าที่ควร และเลือกใช้วิธี “เผาทําลาย” ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมากนับเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรนิยมเผาฟางข้าวจะเริ่มหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปและการไถพรวนดินจะทําในเดือนเมษายนต่อจากนั้นจะหว่านข้าวก่อนเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเข้าฤดูฝนฝนจะตกและทําให้ต้นข้าวงอกใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวอีกทีต้นเดือนธันวาคมไปถึงต้นเดือนมกราคม ทําให้ต้นข้าวอ่อนแอและไม่ เจริญงอกงามเท่าที่ควร ถ้าไถกลบฟางก็จะมีปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก และเจริญเติบโตไม่ดี หากไม่ใช้วิธีการเผาฟางข้าว วิธีการไถกลบเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่วิธีการนี้ต้องอาศัยเวลาในการย่อยสลายเพื่อให้ อินทรีย์วัตถุในดินได้ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และเกิดแร่ธาตุอาหารในดินสําหรับการปลูกข้าวครั้งใหม่ได้ ถ้าการย่อยสลายฟางข้าวไม่สมบูรณ์และเริ่มการปลูกข้าวครั้งใหม่ทันที ข้าวจะไม่โตและตายในที่สุด ดังนั้นการมี เครื่องจักรกล รถไถที่มีประสิทธิภาพในการไถกลบตอซังนับเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการไถกลบตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงสร้างดินมีความอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใส่ปุ๋ยหมักมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยใน การยอยสลายได้เร็วขึ้นการใส่นํ้าสกัดชีวภาพมีอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินเพิ่มมากขึ้นและช่วยในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น 2.การเพิ่มมูลค่าจากการหาประโยชน์จากฟางข้าวน่าจะเป็นแรงจูงใจหลักให้เกษตรกรในการสร้างรายได้ฟางข้าวนั้นมีประโยชน์มากมายเช่น นําไปเลี้ยงสัตว์ คลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื้น ใช้ในการเพาะเห็ดปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆนําเอาฟางข้างไปใช้เป็นชีวมวลทางเลือกเสริมเชื้อเพลิงจําพวกแกลบและกากอ้อยที่โรงงานนํ้าตาลและโรงสีข้าวมีความต้องการสูงและราคาเริ่มสูงขึ้นหรือทําเป็นนํ้ามัน ชีวภาพ Bio oil อีกด้วย *****มาช่วยกันรณรงค์ช่วยกันลดการเผาตอซังข้าวเปลี่ยนมาเป็นไถกลบกันดีกว่าค่ะ*****
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยกองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย ในการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์พัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด - โนนแสงเพชร อบ.ถ.82 03-(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอความร่วมมือกับผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังในการสรรจรไปมาในช่วงที่ทำการซ่อมแซมถนนด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยกองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย ในการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์พัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด - โนนแสงเพชร อบ.ถ.82 03-(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอความร่วมมือกับผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังในการสรรจรไปมาในช่วงที่ทำการซ่อมแซมถนนด้วย ../add_file/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด นำโดยนายชัยชนะ อรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วยกองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย ในการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์พัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด - โนนแสงเพชร อบ.ถ.82 03-(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอความร่วมมือกับผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังในการสรรจรไปมาในช่วงที่ทำการซ่อมแซมถนนด้วย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านนิรมล พรมะลี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และลากจูง ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลโคกสะอาด จำนวน 5 ระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านนิรมล พรมะลี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และลากจูง ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลโคกสะอาด จำนวน 5 ระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ../add_file/วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านนิรมล พรมะลี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และลากจูง ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลโคกสะอาด จำนวน 5 ระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)