ชื่อเรื่อง : จ้างรื้อถอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง