องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องงานศาลหลักเมืองอำเภอน้ำขุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 593 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ 023/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องติดตามการขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
photo แบบอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขอเสนอแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo แบบเสนอแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขอเสนอแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(กระบวนการ OD)ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และลากจูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
photo ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านโนนแสงเพชร - โคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
photo ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514 |
photo ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 208 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด