messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ขอความร่วมมือประกาศประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458 |
ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 622 |
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
find_in_page ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินของแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยเรื่อง“การทุจริตและระดับความเสี่ยง ต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค ๔” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 483 |
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องงานศาลหลักเมืองอำเภอน้ำขุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 653 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการกำหนดการประชุมสมัยสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ 023/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องติดตามการขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
แบบอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขอเสนอแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
แบบเสนอแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขอเสนอแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 20 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด