messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
info สารจากปลัด
สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเนียม พิเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด